KANUNLAR

  2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
  6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
  818 Sayılı Borçlar Kanunu
  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
  4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
  1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
  3194 Sayılı İmar Kanunu
  2872 Sayılı Çevre Kanunu
  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
  4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu
  2644 Sayılı Tapu Kanunu
  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
  5393 Sayılı Belediye Kanunu
  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
  4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu
  4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
  1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
  2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
  3402 Sayılı Kadastro Kanunu
  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
  488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
  1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
  2762 Sayılı Vakıflar Kanunu
  5253 Sayılı Dernekler Kanunu
  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun
  4857 Sayılı İş Kanunu
  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
  2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
  2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu
  4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

 

 
free pokerfree poker

DUYURULAR

KOOPERATİFİMİZİN İNŞAATINA AİT 23 AĞUSTOS 2012 FOTOĞRAFLARI EKLENMİŞTİR

Canlı İzle

Kameralar İçin
Tıklayınız

Powered by Verisis